Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Законодавці зробили гарний подарунок бухгалтерам до професійного свята – об’єднали всі соціальні внески в один (ця ідея не нова, але нарешті була реалізована). Прийнято Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. А для приватних підприємців на спрощеній системі оподаткування даний закон несе додаткове податкове навантаження.

З 1 січня 2011 року кількість звітів до фондів зменшиться на 3 і, відповідно, зменшиться кількість витраченого часу в чергах (цей час дуже знадобиться для опанування всіх інших не простих новацій та інновацій законодавства).

Основні моменти Закону:

[stextbox id=”info” image=”null”]

 • розмір ЄСВ = сумі внесків до всіх фондів;
 • адміністратором ЄСВ призначається Пенсійний фонд, інші фонди не розпускаються і отримують кошти від ПФУ в пропорціях встановлених Законом;
 • запроваджується посвідчення застрахованої особи (п.8, ст.1 Закону) (термін впровадження посвідчень – протягом трьох років з дня набрання чинності законом, тобто до 01.01.2014р);
 • фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування є платниками ЄСВ за найманих працівників та  за себе (аналогічно умовам внесків до пенсійного фонду – не менше розміру збору з мінімальної зарплати, але не більше максимального оподатковуваного внесками розміру (15 мінімальних зарплат));
 • платниками внеску також є –  особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;
 • визначено, що “Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску. “. Можливо це спроба уникнути норми “конфлікту інтересів”, що передбачено Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. №2181-ІІІ або інших нормативних документів, що регулюють податкову систему;
 • термін сплати внеску – до 20 числа місяця наступного за звітним місяцем;
 • пеедбачено, що “За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу). ” (п.12, ст.9);
 • статтею 10 Закону передбачено можливість сплати ЄСВ на добровільних засадах;
 • Пенсійний фонд має право проводити не частіше ніж один раз на календарний рік планову, а у випадках, передбачених законом, – позапланову перевірку на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб – підприємців. Планові та позапланові перевірки проводяться у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України за погодженням із сторонами соціального діалогу.;
 • Законом встановлюються штрафні санкції (п.11 статті 25) :
  • 1) у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (755-15), накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • 2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум;
  • 3) за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску;
  • 4) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, територіальним органом Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • 5) за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок, накладається штраф у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • 6) за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
 • У разі оскарження платником єдиного внеску вимоги про сплату недоїмки нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до територіального органу Пенсійного фонду або позову до суду.
 • Рішення органів ПФУ про сплату внеску (пені, штрафів) мають статус виконавчих докумнетів.
 • Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. (п.16 статті 25).
 • Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється.
 • Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування формується на базі  системи персоніфікованого обліку внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 • Перехідними положеннями Закону вносяться численні зміни до інших законодавчих актів, в тому числі і до кримінального кодексу.
 • Також для фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам такі підприємства мають відкривати окремі поточні рахунки в установах банків і можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

Закон набирає чинності з 01 січня 2011 року, крім підпункту 8 частини першої статті 1, підпунктів 7 та 8 (в частині пред’явлення посвідчення застрахованої особи), 9 частини другої статті 6, абзацу другого підпункту 1 частини третьої статті 20, статті 22 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року (ці виключення стосуються формування державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та обов’язкового застосування посвідчення застрахованої особи).

[/stextbox]

[stextbox id=”alert” caption=”Публікації документу” image=”null”]

 • Офіційний вісник України вiд 20.08.2010 – 2010 р., № 61
 • Урядовий кур’єр вiд 26.08.2010 – № 156
 • [/stextbox]

Джерело: офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

Цікаво, що в Законі нічого не сказано про юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування. Схоже, що це значить, що такі юридичні особи сплачуватимуть ЄСВ у повному обсязі (питання залишається відкритим?)…

Перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих
осіб не здійснюється.

Опубліковано oblik2day

www.privalov.pro

0 коментарів “Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)”